The Best Things in Life Are Free.

The Best Things in Life Are Free.

vineri, 20 iulie 2018

The Law of Periodical Repetition

"By the Law of Periodical Repetition, everything which has happened once must happen again and again and again-and not capriciously, but at regular periods, and each thing in its own period, not another's, and each obeying its own law . . . the same Nature which delights in periodical repetition in the skies is the Nature which orders the affairs of the earth. Let us not underrate the value of that hint."
Mark Twain

miercuri, 21 martie 2018

Two casts of mind


“No two things could be more directly opposite than the cast of mind of the logician and that of the mathematician”
Charles Sanders Peircemarți, 13 martie 2018

An engineer and an artist


“It’s the only job I can think of where I get to be both an engineer and an artist. There’s an incredible, rigorous, technical element to it, which I like because you have to do very precise thinking. On the other hand, it has a wildly creative side where the boundaries of imagination are the only real limitation.” Andy Hertzfeld


"It’s chilling to recall how this cast of young and inexperienced people who cared more than anything about doing great things created what is perhaps the key technology of our lives. Their own words and images take me back to those rare days when the rules of innovation were guided by internal rewards, and not by money." Steve Wozniak

marți, 20 februarie 2018

Thinking machines


“I believe that at the end of the twentieth century the use of words and general educated opinion will have altered so much that one will be able to speak of machines thinking without expecting to be contradicted.”
Alan Turing
duminică, 28 ianuarie 2018

The Critical Point

"In the mountains of truth you will never climb in vain: either you will already get further up today or you will exercise your strength so that you can climb higher tomorrow."

Friedrich Nietzsche, Maxims, aphorism 358

sâmbătă, 27 ianuarie 2018

A Commuter's Trip


Infinite monkey theorem


“Let us imagine that a million monkeys have been trained to strike the keys of a typewriter at random, and that... these typist monkeys work eagerly ten hours a day on a million typewriters of various kinds.... And at the end of a year, these volumes turn out to contain the exact texts of the books of every sort and every language found in the world's richest libraries.”
Émile Borel (1871 - 1956)

In this context, "almost surely" is a mathematical term with a precise meaning, and the "monkey" is not an actual monkey, but a metaphor for an abstract device that produces an endless random sequence of letters and symbols. One of the earliest instances of the use of the "monkey metaphor" is that of French mathematician Émile Borel in 1913, but the first instance may have been even earlier.

vineri, 5 ianuarie 2018

Miracolul grecesc - D.D. Rosca

„Ceea ce însă îl diferenţiază calitativ pe om de animal, ceea ce propriu-zis îl face om, e darul pe care acesta îl are uneori de a cugeta, a inventa, a activa în mod gratuit […]. Darul de a inventa fără silă exterioară, fără a fi terorizat de porunca implacabilă a instinctului de conservare se aseamănă cu puterea sufletească ce-l face pe copil, sau pe adult, să se joace. […]
Momentul acesta este decisiv. In această clipă se transformă omul, din animal rapace şi interesat, în fiinţă liberă şi cu adevărat creatoare.”
D. D. Rosca, Minunea Greacă


Ca profesor, D. D. Rosca era însuşi exerciţiul viu al gândirii, actul gândirii ca viaţă, pentru a parafraza o expresie aparţinând lui Aristotel. Profesorul mânuia cu rară abilitate dialectică o maieutică în care cuvântul apărea ca exponentul cel mai fidel al gândirii, înregistrând ca pe faţa sensibilă a unui disc, orice vibratie a mintii gânditoare, fără ca prin această magnifică importanţă a sa, rolul cuvântului să degenereze în sterile jocuri speculative. Se putea găsi la D. D. Rosca un rar întâlnit simţ al cuvântului, un respect unic pentru cuvânt, ale cărui multiple faţete le controla, pe toate, până la ramificaţiile celei din urmă nuanţe. A exprima gândul cu maximă economie de mijloace verbale, clar şi precis, a fi grijuliu cu cuvântul până la a deveni parcimonios, constituia pentru profesorul D. D. Rosca un semn sigur al înzestrării filosofice a discipolilor săi, şi totodată un imperativ şi un deziderat al întregului învăţământ filosofic profesat de autorul Existenţei tragice.